זכויות ההורים

ימי מחלה - היעדרות בשל מחלת ילד

עו"ד זילכה מבית איזי שפירא והצוות שלה, עמלו להכנסת תיקון לגבי דמי מחלה –  תיקון שהתקבל החודש בכנסת.
לפי תיקון זה יוענקו הטבות להורה לילד עם מוגבלות, שמועסק אצל אותו המעביד לפחות שנה. להלן ההטבות:

 1. הורה לילד עם מוגבלות יוכל לזקוף לזכותו, ע"ח ימי מחלה / חופשה – 18 יום בשנה לטובת טיפול / סיוע אישי לילדו עם הצרכים המיוחדים (לעומת 15 יום שאושרו עד כה).
 2. אושר תשלום מהמעסיק עבור דמי מחלה, כבר מהיום הראשון להיעדרות (הורים לילדים שאינם מוגבלים, אינם זכאים לתשלום זה כבר מהיום הראשון).
 3. חישוב ימי ההיעדרות ייעשה גם ע"פ חלקי ימים  ולא רק על סמך ימים שלמים – כלומר ההיעדרות תחושב לפי שעות. כך יוכל עובד ללוות את בנו או בתו לבדיקה קצרה ולשוב לעבודה, מבלי לקחת יום היעדרות מלא עבור זה.
 4. הורה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה, לצורך מתן סיוע אישי לילדו – וללא ניכוי ההיעדרות משכרו.
  שימו לב – זכות זו ניתנת לניצול ע"י אדם אחד ולצורך טיפול באותו הילד.
 5. תוספת של 6 ימי היעדרות בשנה לכל הורה, לשם סיוע לילדו עם הצרכים המיוחדים (בנוסף לימי המחלה שעומדים לרשותו). אם בן /בת הזוג, לא ניצלו את מלוא ההטבה, תצטרף יתרת הימים שלא נוצלה – להורה השני.

הנחה בארנונה

הורים לילד המקבל קצבת ילד נכה זכאים להנחה בתשלום הארנונה. ההנחה משתנה מרשות מקומית לרשות מקומית ועל כל משפחה לברר מה תנאי ההנחה במקום מגוריה. הגובה המקסימאלי של ההנחה הוא בדרך כלל עד 33% לדירה עד גודל של 100 מ"ר.

כיצד מגישים את הבקשה?

יש לברר במחלקת הארנונה בעירייה מהן הדרישות של הרשות המקומית הספציפית. בדרך כלל יש למלא טופס בקשה ולצרף את אישור גמלת הנכות של הילד מביטוח לאומי. ברשויות מסוימות נדרש גם דו"ח סוציאלי מעובדת סוציאלית במחלקת הרווחה .

הורים אשר ההנחה בגובה של 33% עדיין אינה מספיקה עבורם, עקב מצוקה כלכלית קשה, יכולים להגיש בקשה להנחה גבוהה יותר (עד 80% הנחה) מנסיבות כלכליות. את הבקשה יש להגיש לרשות המקומית בליווי אישורי הכנסה ודו"ח סוציאלי, מעובדת סוציאלית במחלקת הרווחה.

הנחה בבזק

הנחות בהתקנה ובהעתקה:

 • הנחה של כ- 50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל
 • הנחה של כ- 50% מדמי העתקה של קו הטלפון
 • הנחה בתשלום החודשי
 • עד לחודש אוגוסט 2013, ניתנה הנחה בשווי של כ-40 ש"ח מהתשלום החודשי במסלול הבסיסי של "בזק
 • החל מחודש אוגוסט 2013, ניתן לעבור לאחד מהמסלולים הבאים
 • חבילת 300 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים, בעלות של 16.97 ש"ח לחודש לאחר הסבסוד
 • חבילה של 600 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים, בעלות של 31.97 ש"ח לחודש לאחר הסבסוד
  -שתי החבילות כוללות את התשלום עבור דמי השימוש הקבועים.
 • משפחה עם שני זכאים תוכל לקבל אחד מבין שני המסלולים הבאים:
  – מימון מלא עבור חבילת ה-300 דקות.
  – סבסוד של חבילת ה-600 דקות, שתעלה 15 ש"ח לחודש לאחר הסבסוד.
  עבור צריכה החורגת מהחבילה המוצעת, יבוצע חיוב בסך 18 אגורות לדקה.

מי זכאי?

נכים בעלי נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה, המקבלים קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה.
– יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה, ניתן להוריד את הטופס ישירות מאתר משרד הרווחה.

אל הטופס יש לצרף:

 1. תצלום של תעודת הזהות.
 2. אישורים של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה ועל קבלת קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה. (שני האישורים נדרשים).
 3. תצלום חשבון הטלפון האחרון.
 4. במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.

את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח אל:
גב' אהובה רובס
אגף השיקום – משרד והרווחה
ת.ד 1260
ירושלים 91012

במקרה הצורך ניתן להתקשר לטלפון: 02-5085430 בימים א'- ד' בשעות 08:30 – 12:30.
כמו כן ניתן לפנות לפקס שמספרו: 15326703617

במידה ותאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור איתו יש לפנות למשרדי "בזק" כדי לממש את ההנחה.
במקרה של נכה המתגורר בבית הוריו – יש לרשום או להוסיף את שמו בבעלות על קו הטלפון.
ההנחה תינתן מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק".
הנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
– מומלץ לבצע מעקב על חשבונות הטלפון החודשיים ולוודא שההנחה ניתנת וממשיכה להיות בתוקף.

הנחה בחברת חשמל

מבוטח המקבל גמלת נכה עקב תלותו בזולת , או לטיפול רפואי מיוחד (פרט לילד הזקוק לבדיקות דם), יכול להיות זכאי להנחה של עד כ- 50% על צריכת חשמל של 400 קילו-וואט בכל חודש.
חשבון החשמל מגיע פעם בחודשיים ולכן ההנחה הניתנת בכל חשבון תהיה על צריכה של עד 800 קילו-וואט.

את רשימת הזכאים הפוטנציאלים מעביר הביטוח הלאומי לחברת החשמל.

ביטוח לאומי

לילדים עם תסמונת דאון מגיעה גמלת ילד נכה  אוטומטית בגובה 100%.
 
יש למלא את הטופס המקוון ולהגיש לביטוח הלאומי עם מסמך מרופא הילדים שמציין שלילד יש תסמונת דאון. זאת על פי הנהלים החדשים של הביטוח הלאומי (חוזר מספר 1999). 
מעל גיל 6 – ישנם 3 תבחינים לגבי המשך קבלת הגמלה בגובה 100 אחוז, התבחינים הם:
 1. תסמונת דאון
 2. נוכחות קבועה (אבחון מש"ה קל או כל חומר אחר שמעיד על הצורך בנוכחות מבוגר)
 3. קושי שפתי וצורך בסיוע בתקשורת (שלזה כמובן צריך להוסיף דוח של קלינאית)
בגיל בוגר – מעל גיל 18 בוגרים עם תסמונת דאון עוברים ועדה רפואית בביטוח הלאומי – ומקבלים בדרך כלל נכות כללית בגובה של 74% וזה מקנה להם גמלה מלאה (הסכום משתנה מעת לעת).

תג נכה

מי זכאי לתג נכה?

 1. נכה (גם הורים לילדים מוגבלים) מוגבל בהליכה, הזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו
 2. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
 3. נכה שדרגת נכותו הרפואית 60% לפחות, ותנועתו בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו – כדוגמא ילד עיוור, אוטיסט, ילד הזקוק להנשמה וכדומה; שימו לב, שבמסמכים הרפואיים המצורפים לבקשה קובעים כי תנועתו של הנכה בדרכים, ללא רכב, עלולה לערער את מצבו הרפואי.
 4. עיוור – בעל תעודת עיוור מוכרת על ידי השירות לעיוור במשרד הרווחה
 5. הרכב עומד לרשות הנכה באופן קבוע. לדוגמא ילד נכה שאינו בעל הרכב אלא הוריו.

הנכה האמור בשלושת הסעיפים הראשונים הוא אחד מאלה:

 1. נכה שיש לו אישור ממשרד הביטחון
 2. נכה שיש לו אישור מאגף השיקום של משרד האוצר
 3. נכה בכל גיל (גם קטן מגיל 3 וגדול מגיל 65) שיש לו אישור מרופא של אגף הרישוי ביחידה לטיפול מוגבלי ניידות, משרד התחבורה;

לצורך קבלת תג נכה על המבקש להמציא למשרד הרישוי אישורים רפואיים עדכניים המעידים על הנכות. ראה בפרק ד' אלו מסמכים להציג.

נוהל הגשת הבקשה:

לא כבעבר הטיפול בכל מבקשי תגי חניה בכל הגילאים עבר ממשרד הבריאות והם יטופלו מעתה והלאה ביחידה לטיפול במוגבלי ניידות במשרד התחבורה.
את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה – ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 או בפקס 03-5027686.
אין צורך להגיע למשרדי הרישוי ותג הנכה יישלח בדואר. תשובה לבקשה לתג חנייה לנכה תישלח עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.
במקרה של דחיית הבקשה, ניתן לערער על כך לאחר 90 יום מיום מתן ההחלטה.
ניתן לערער פעם שנייה על החלטת הוועדה על אי זכאות לתג, רק לאחר שעברה שנה מיום מתן ההחלטה האחרונה.
ניתן לקבל מידע לגבי מצב הטיפול בבקשה אך ורק במרכז השירות הטלפוני במספר כוכבית 5678.
על הנכה לעתור לבית משפט, לשם ערעור על החלטת רופא האגף.

ניתן לקבל רשימת משרדי הרישוי ופרטים נוספים במענה הקולי או האנושי במספרים 1-222-56-78 או כוכבית 5678.
ניתן לצפות ברשימת משרדי הרישוי באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

המסמכים הדרושים:

 1. מכתב בקשה מטעם הנכה או בן משפחתו
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח
 3. צילום רישיונות הרכב
 4. צילום רישיון נהיגה (אם הנכה הוא ילד, צילום רישיון נהיגה של אחד ההורים);

אם מבקש תו החניה אינו בעל הרכב:

 1. הרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג לחיים – על שניהם להמציא תצהירים חתומים ע"י עו"ד שהרכב משמש את מבקש התג
 2. הרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל – יש להציג תעודת זהות כולל ספח כדי להוכיח קרבה משפחתית
 3. הרכב רשום על שם חברה – יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע
 4. הרכב רשום על חברות השכרה/ליסינג – יש להמציא הסכם שכירות
 5. אישור של רופא מוסמך על נזקקות לתג חניה

משרד הרווחה

הזכות לשירותים ממשרד הרווחה:

כל ילד בעל תסמונת דאון זכאי לעבור ועדת אבחון בשירותי הרווחה. לצורך כך, יש למלא טופס ולהביא מסמכים רפואיים וחינוכיים (במידה ויש בידכם), אל העובדת הסוציאלית בלשכה לשירותים חברתיים באזור מגורכם. העובדת סוציאלית שלכם, תמלא טופס, ותגיש אתכם למרכז אבחון של שירותי הרווחה. במרכז האבחון (כגון מכון הדר, מרכז וארייטי וכד'…) הילד יעבור אבחון פסיכולוגי, בדיקה רפואית ואבחון תפקודי על ידי עובדת סוציאלית.

לאחר מכן, יזמינו אתכם להופיע עם הילד בפני ועדה שבראשה עומדת פקידת סעד. ישאלו אתכם שאלות שונות, ושילחו לכם דו"ח מסכם מהאבחון. בדו"ח מופיע הכרה בילד שהוא בעל ת"ד ובעל פיגור קל או בינוני, בתוספת המלצות שונות לגבי הילד.

האבחון הוא מסמך סודי ואינכם חייבים לעשות בו שימוש, או להראות את המסמך לאיזה שהוא גורם. אבל האבחון יכול לעזור לכם לקבל שירותים לילד שלכם ממשרדי ממשלה שונים, שירותי הסעה ממשרד החינוך למסגרת חינוכית; מועדון של שעות אחר הצהריים ברשות שלכם במידה וקיים מועדון כזה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, סייעת בגן ילדים לקטנים – פעוטון או משפחתון עד גיל 3, שעות סיוע ממשרד החינוך לאחר גיל 3, זכאות להיכנס למעון שיקומי בגילאי 0 – 3 ולקבל שם טיפולים שיקומיים, בהמשך זכאות לסידור חוץ ביתי כאשר ילדכם עבר כבר את גיל 18 או 20.

מס הכנסה

הזכות

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילד עם תסמונת דאון, וזאת על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס. ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה.
הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים, וניתן גם לחלק את נקודות הזיכוי בין ההורים על פי בקשתם. במידה והילד נמצא במשמרתו של אחד ההורים, ניתן לבקש כי נקודות הזיכוי יינתנו לו בלבד.

חשוב להבהיר! כי אין כל תקרה להכנסה של ההורה לצורך קבלת שתי נקודות הזיכוי ממס ההכנסה.

*תקופת הזכאות לנקודות זיכוי היא בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה המצוינת באישור של המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המקבלים גמלת ילד נכה, המתגוררים בביתם ותלויים בהוריהם.

למי פונים?
על ההורים לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור המגורים ולהגיש את המסמכים הנדרשים לבקשה לקבלת נקודות זיכוי.

הטפסים אותם יש להגיש:

 1. טופס 127 – תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת, ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. רופא מומחה (רופא התפתחותי / נוירולוג / פסיכיאטר) בלבד צריך למלא תעודה זו.
 2. טופס 116א – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת – על ההורים למלא טופס זה במידה והם שכירים.
 3. אישור על קבלת 100% גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

תשלום רטרואקטיבי

הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שההכרה בביטוח לאומי הייתה קיימת במהלך אותן שנים).
יש לקחת בחשבון (במיוחד עצמאיים) שבפניה רטרואקטיבית למס הכנסה יש בדיקה מקיפה של התיק ועלולים להתגלות חובות שיעלו על ההחזר הרטרואקטיבי לו זכאים ההורים. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה בנושאי מיסים לפני כל פניה לבקשת החזר רטרואקטיבי.

חשוב לדעת! פקודת המס מדברת על ילדים עם "שיתוק, עיוורון ופיגור". מלבד הפקודה, קיימות במס הכנסה הנחיות פנימיות למתן נקודות זיכוי גם להורים לילדים עם תסמונת דאון המקבלים גמלת ילד נכה.

דילוג לתוכן